Halina

Words and music by Jess Santiago
English translation by Luchie Maranan
Si Lina ay isang magandang dalaga
Panggabi sa isang pabrika ng tela
Sumapi sa union, sumama sa welga
Biglang nagkagulo, nawala si Lina
Nang muling makita’y hubad at patay na

Halina, halina
Damitan ang bangkay at sa ating puso’y
Hayaang humimlay si Lina.


Isang magsasaka si Pedro Pilapil
Walang kaulayaw kundi ang bukirin
Nguni’t isang araw, amy biglang dumating
Ang saka ni Pedro’y kanilang inangkin
Tumutol si Pedro, at siya ay binaril

Halina, halina
At sa ating puso’y hayaang maghasik
Ng punla si Pedro Pilapil.


Si Aling Maria’y doon nakatira
Sa tabi ng isang bundok ng basura
Nguni’t isang araw binuldozert sila
Sapagkat darating ang mga turista
Nawalan ng tahanan ang isang pamilya

Halina, halina
At sa ating puso’y ipagtayo ng tahanan
Sina alingMaria.


Halina, halina.

Lina was a beautiful lady
Who was on night shift in a textile factory
She joined the union, went on strike
Then there was chaos and Lina disappeared
When found again, she was naked and dead.

Come, come
Let's clothe her body
And in our hearts
Let Lina rest.

Pedro Pilapil was a peasant
Who had no pleasure but his fields
One day they just came
And declared Pedro's land as theirs
Pedro protested but they shot him down

Come, come
And in our hearts
Let Pedro
Sow the seeds.

Maria and her kin are living there
By the mountain of garbage
One day, they were driven away by a bulldozer
Because tourists were coming
A family lost their dwelling.

Come, come
And in our hearts
Let us build a home
For Maria's kin.

Come, come.